نرم افزار اتوماسیون تغذیه تحت وب مدیریتی سری اکسیر

تصاویری از نرم افزار اتوماسیون تغذیه تحت وب سری اکسیر

Web Version, Exir Series


 

1- کنترل و ارتباط آنلاین با دستگاه ها

 

2- برنامه غذایی

 

3- نحوه رزرو غذا

 

4- گزارش بر اساس نوع غذای رزرو شده

 

تماس با بخش تغذیه

تلفن تماس:
02149285
02144000251

تلفن مستقیم:
44973559 021

فروش 24 ساعته:
09010300782

فکس:
49285 021
44039285 021

پشتیبانی:
02149285
02144000251

تلفن مستقیم پشتیبانی:
92 الی 44004290 021

ایمیل:
food@tdxir.com

کلیه حقوق برای شرکت تولید داده های اکسیر محفوظ است.