انواع ارتباط سخت افزاری با نرم افزار

دستگاه های اتوماسیون تغذیه جهان گستر از جمله سری ایگل و اکسیر از طریق روش های ذیل با نرم افزار ارتباط برقرار مینمایند.

• تخلیه اطلاعات از طریق USB و به صورت Offline بدون نیاز به ارتباط کابلی


• از طریق IP Valid و ارتباط از راه دور 


(RJ45) از طریق شبکه داخلی LAN     


• از طریق درگاه ارتباطی RS2323


• از طریق RS485 تا مسافت ۱۲۰۰


• از طریق دستگاه کنترلر مرکزی
این دستگاه جهت ارتباط حداکثر ۳۰ دستگاه به صورت همزمان طراحی شده و تا مسافت ۱۲۰۰۰ متر را فراهم می‌کند.

با راه اندازی تکنولوژی شبکه و افزایش سرعت تبادل اطلاعات، این روش کم کم منسوخ شده است.


• از طریق MODEM (جهت برنامه ریزی دستگاه تحویل غذا)

با روی کار آمدن مودم های Wifi و همچنین IP های ولید جایگزین این روش، دیگر توصیه نمیشود.


• از طریق مودم WIFI جهت سیستم بدون سیم (WIRELESS)تماس با بخش تغذیه

تلفن تماس:
02149285
02144000251

تلفن مستقیم:
44973559 021

فروش 24 ساعته:
09010300782

فکس:
49285 021
44039285 021

پشتیبانی:
02149285
02144000251

تلفن مستقیم پشتیبانی:
92 الی 44004290 021

ایمیل:
food@tdxir.com

کلیه حقوق برای شرکت تولید داده های اکسیر محفوظ است.