دستگاه تریا (صدور ژتون) TG80

دستگاه تریا (صدور ژتون) TG80

این سیستم برای سلف‌ سرویس‌هایی مناسب است که دارای تنوع غذا و دسر می باشند و نیازی به رزرو غذا از قبل ندارند. برای این کار از دستگاه تریا استفاده می‌شود.

قابلیت‌های دستگاه صدور ژتون (تریا)

  • محاسبه قیمت‌های متفاوت برای فرد یا گروهی از افراد
  • محاسبه قیمت‌های با یارانه و بدون یارانه، برای غذاهای دوم‌، سوم و …
  • امکان صدور فیش غذا و دسر انتخاب شده
  • امکان انتخاب از بین غذاها و دسرهای موجود
  • تعیین افراد مجاز و سقف تعداد با یارانه و بدون یارانه
  • امکان دریافت غذای از پیش تعیین شده
  • امکان انتخاب غذا از بین چندین غذا بوسیله دستگاه صدور ژتون انتخابی T80

دستگاه تریا T80 و دستگاه تریا اتوماتیک TA80

این دستگاه در بوفه ، کافه تریا و سالن های غذاخوری نصب می گردد که انواع غذا و دسر قابل ارائه می‌باشد و نیازی به رزرو غذا از قبل نمی باشد.
این دستگاه به دو صورت قابل انتخاب T80و انتخاب اتوماتیک TA80می تواند عمل نماید.

دستگاه تریا انتخابی T80 :

بوسیله این دستگاه افراد می توانند از بین غذاها و دسرهای موجود در رستوران ، غذای دلخواه خود را انتخاب نمایند


دستگاه تریا اتوماتیک TA80 :

از طریق این دستگاه به صورت اتوماتیک به افراد مراجعه کننده یک یا چند غذا و دسر که در کامپیوتر بعنوان غذای روز معرفی شده ، ارائه می گردد.

 

ملحقات جانبی :

چاپگر فیش با برش اتوماتیک

 

امکان دریافت غذای بوسیله دستگاه تریا سیار TS80

دستگاه تریا سیار TS80
این دستگاه مانند دستگاه صدور ژتون می باشد با این تفاوت که کلیه اطلاعات مربوط به غذاهای هر وعده و هر روز را در خود ثبت می نماید و می توان غذا یا دسرهای مورد نظر را انتخاب نموده و فیش مربوط را از چاپگر متصل به آن دریافت نمود. اطلاعات ذخیره شده در دستگاه توسط کامپیوتر قابل خواندن بوده و کلیه گزارشات مربوطه در کامپیوتر ثبت می گردد. این دستگاه کاملاً بصورت متکی به خود بوده و برا ی مکان‌های با گستردگی بالاایده آل می باشد

تماس با بخش تغذیه

تلفن تماس:
02149285
02144000251

تلفن مستقیم:
44973559 021

فروش 24 ساعته:
09010300782

فکس:
49285 021
44039285 021

پشتیبانی:
02149285
02144000251

تلفن مستقیم پشتیبانی:
92 الی 44004290 021

ایمیل:
food@tdxir.com

کلیه حقوق برای شرکت تولید داده های اکسیر محفوظ است.