سخت افزار اتوماسیون باشگاهی

سخت افزار اتوماسیون باشگاهی

سخت افزار اتوماسیون باشگاهی شامل موارد زیر می باشد:

دستگاه پارکینگ دستگاه خدمات ورزشی
کنترلر کمد
  انواع قفل کمد
  دستبند یا جاسوئیچی هوشمند
  کارت بدون تماس هوشمند

 

تماس با اتوماسیون ورزشی

شماره تماس:
49285 021
44000251 021

تلفن مستقیم فروش:
44973559 021

فروش 24 ساعته:
09010300782

فکس:
49285 021
44039285 021

پشتیبانی:
49285 021
44000251 021

خطوط مستقیم پشتیبانی:
92 الی 44004290 021
09109060084

ایمیل:
gym@tdxir.com

کلیه حقوق برای شرکت تولید داده های اکسیر محفوظ است.