نرم‌افزار مدیریت درخواست اداری

نرم‌افزار مدیریت درخواست اداری تحت وب UAS MD90

 


در این نرم‌افزار اعضاء ، درخواست مربوط به رفع بعضی از کاستیها را به مسئول تاسیسات داده و مسئول تاسیسات در یک زمانبندی مشخص آن نیاز ها را بررسی و اقدام خواهد نمود.


تماس با بخش اتوماسیون دانشگاهی

تلفن تماس:
49285 021
44000251 021

فروش 24 ساعته:
09102123756

فکس:
49285 021
44039285 021

تماس با پشتیبانی
49285 021
44000251 021

مستقیم پشتیبانی:
92 الی 44004290 021

ایمیل:
uas@tdxir.com

کلیه حقوق برای شرکت تولید داده های اکسیر محفوظ است.