نرم‌افزار خدمات رفاهی تحت وب یاس


معرفی:

این سیستم بین صندوق رفاه دانشگاه و دانشجویان می باشد و متفاوت از نرم‌افزار صندوق رفاه سازمان و مکمل آن می باشد و دارای گزارشات متعددی از درخواست های دانشجویان برای سیستم صندوق رفاه سازمان می باشد. در این سیستم کلیه فعالیت های دریافت انواع وام و تقسیط شهریه را بصورت مکانیزه مدیریت می کند .

برخی قابلیتهای نرم افزار :

 • مدیریت دانشجویان برحسب رشته های تحصیلی ، مقطع تحصیلی ، دوره تحصیلی و وضعیت تحصیلی
 • درخواست انواع وام های جدید مطابق با قوانین صندوق برای دانشجویان از طریق پرتال دانشجویی
 • تعریف آئین نامه برای وام ها
 • قابل تعیین بودن وام های قابل دریافت در وضعیت های تحصیلی متفاوت
 • قابل تعیین بودن دفعات مجاز برای دریافت وام برحسب مقاطع تحصیلی
 • قابل تعیین بودن دریافت وام برحسب تعداد واحدها و مقطع تحصیلی
 • قابل تعیین بودن وام های قابل دریافت برحسب دوره تحصیلی
 • تعیین وضعیت بدهی برای دانشجویان مقاطع ناپیوسته
 • افزودن حساب بانکی دانشجویان بصورت فردی و گروهی
 • افزودن موارد برای امتیازات خاص و اعمال آن در سیستم
 • مدیریت ترم و تعیین محدوده زمانی برای درخواست وام
 • گزارشگیری برحسب وضعیت وام
 • مشاهده انواع نمودارهای آماری برای وام های مختلف

تماس با بخش اتوماسیون دانشگاهی

تلفن تماس:
49285 021
44000251 021

فروش 24 ساعته:
09102123756

فکس:
49285 021
44039285 021

تماس با پشتیبانی
49285 021
44000251 021

مستقیم پشتیبانی:
92 الی 44004290 021

ایمیل:
uas@tdxir.com

کلیه حقوق برای شرکت تولید داده های اکسیر محفوظ است.